Forretningskoncept

Mange handels- og produktionsvirksomheder besidder ikke den knowhow eller råder over den tid, der skal til for at optimere den interne og/eller den eksterne logistik. Hos Logistik Konsulenten kan vi hjælpe jer med at gennemføre de optimeringer, det kræver at sikre, logistikken giver jer værdi.

Effektive arbejdsgange

I kraft af vores omfattende markedsindsigt kan vi bidrage med analysemodeller samt med den nødvendige knowhow og tid, der skal til, for at sikre en forbedring af virksomhedens logistiksetup.

Vi måler altid forbedringerne, så I er sikre på, at I har fået det, vi har aftalt. Forbedringerne kan måles på ændrede, mere effektive interne arbejdsgange samt på en reduceret udgift til eksterne transportører.

Vi arbejder systematisk og analyserende for at afdække alle potentialer, inden den endelige beslutning træffes.

Ligetil virksomhedskultur

Som følge af vores praktiske baggrund inden for branchen er vores virksomhedskultur meget ligetil. Vi tilstræber altid at anvende alment kendte sprogtermer, styret af den praktiske tilgang og sund fornuft i tanke og handling.

​​

​Kontakt os

​Logistik Konsulenten ApS

Peters Ankersborg

Kokbjerg 14

DK- 6000 Kolding

CVR: 35868593

Telefon: 7533 6115

Mobil: 2826 2127

E-mail: pa@logistikkonsulenten.dk