​Intern Logistik

I en logistikkæde, som starter, når et produkt er solgt, og slutter, når kunden har betalt, er der mange processer og arbejdsgange.

Igennem vores mange år i branchen har vi set, at disse i langt de fleste tilfælde kan optimeres, så virksomheden kommer til at arbejde mere effektivt. Faktisk kan nogle af disse processer og arbejdsgange ofte bortrationaliseres.

Et effektivt flow

Vi har over 30 års erfaring inden for intern logistik og kan skabe det mest effektive flow i jeres virksomhed. Det gør vi først og fremmest ved at identificere arbejdsgangene, uanset om de måtte findes i ordremodtagelsen, varemodtagelsen, forsendelsen, lagerindretningen eller et helt andet sted.

Identificeringen sker blandt andet gennem:

  • Samtale
  • Analyse
  • Fastlæggelse af indkøbs- og salgsstrategi.

Fra teori til praksis

Efter identificering udarbejder vi en implementeringsplan, som vi står i spidsen for at tilendebringe i jeres virksomhed. Vi sørger med andre ord for at analysere, hvad der vil være den bedste løsning inden for intern logistik i jeres tilfælde, hvorefter vi omsætter den til praksis.

Vi er med fra start til slut og træder aldrig ud af et projekt før, vi har sikret korrekt implementering af planen.

​Kontakt os

​Logistik Konsulenten ApS

Peters Ankersborg

Kokbjerg 14

DK- 6000 Kolding

CVR: 35868593

Telefon: 7533 6115

Mobil: 2826 2127

E-mail: pa@logistikkonsulenten.dk