​Ekstern Logistik

Selv den mest vidtfavnende logistikchef kan have svært ved at være ekspert på alle områder af logistikkæden. For mange vil det være naturligt at fokusere på de indre linjer, mens der måske mangler tid eller markedskendskab, når det drejer sig om at optimere den eksterne logistik.

Her kan Logistik Konsulenten være behjælpelig. Med vores mangeårige erfaring kan vi udvikle en transportstrategi, der tager udgangspunkt i jeres behov. En strategi, der sikrer optimal udnyttelse af de indgående varestrømme og lagre, en understøttelse af salget samt en reduktion af omkostningsmassen.

Komplet overblik over jeres transportbehov

For at opnå den bedst mulige transportstrategi, er der flere forskellige faktorer, der skal kortlægges, herunder:

  • Identifikation af servicebehov og distributionskanaler
  • Dataindsamling med henblik på at identificere det historiske og fremtidige transportbehov
  • Analyse af, hvilke potentielle leverandører der kan klare opgaven, og præsentation af de udvalgte leverandører
  • Udarbejdelse og fremsendelse af udbudsmateriale
  • Indsamling af tilbud, analyse og sammenligning leverandørerne imellem.
  • Forhandling og udvælgelse af de foretrukne leverandører
  • Forhandling og fastlæggelse af informationsflowet mellem leverandørerne og jeres virksomhed
  • Implementering af ny samarbejdsaftale. Gennemførelse af statusmøde(r).

Vi skaber stor værdi

Hos Logistik Konsulenten kan vi med vores store markedskendskab sikre, at I får et komplet overblik over jeres nuværende og fremtidige transportbehov. Vi lægger en transportstrategi, der giver jeres virksomhed størst mulig værdi.

I sparer tid, får den optimale løsning på jeres logistiksetup, og I får et perfekt instrument til budgetlægning. Med vores hjælp opnår I en direkte reduktion i transportomkostningerne samtidig med, at I får et mere enkelt og overskueligt informationsflow mellem jer og jeres leverandører.

​Kontakt os

​Logistik Konsulenten ApS

Peter Ankersborg

Vejlevej 159

DK- 6000 Kolding

CVR: 35868593

Telefon: 7533 6115

Mobil: 2826 2127

E-mail: pa@logistikkonsulenten.dk