​Forløbet

Hos Logistik Konsulenten har vi i mere end 30 år arbejdet med intern og ekstern logistik. Vi har således en rigtig stor knowhow, som vi kan bruge til at skabe langtidsholdbare resultater for jeres virksomhed. Med vores hjælp garanterer vi, at I opnår bedre effektivitet og større besparelser.

For at skabe den bedst mulige løsning for hver enkelt kunde, er det vigtigt at kortlægge elementerne inden for logistikkens procesforløb.

Elementerne vægtes forskelligt alt efter den enkelte opgave og kan forklares således:

Nu-tilstand

For at kunne måle en forbedring, er det nødvendigt at kende målepunktet, nu-tilstanden, som vi identificerer gennem indsamling af relevante data.

Transportstrategi

Et af formålene med at gennemgå logistikken er at sikre en service, der minimum er på højde med den eksisterende, og meget gerne opnå en serviceforbedring. Ud fra en vurdering af jeres behov og markedets muligheder fastlægges et ønskeligt fremtidigt niveau.

Procesoptimering

Når vi har fastlagt den fremtidige transportstrategi, og det ønskelige serviceniveau er defineret, bearbejder vi de nødvendige interne indsatsområder således, at vi sikrer en forankring af de mest optimale interne processer.

Udbud

At indbyde forskellige speditionsfirmaer til en udbudsrunde kræver et godt markedskendskab, og her vil I kunne drage nytte af vores mangeårige erfaring i branchen. Vi sørger for, at de firmaer, der kan leve op til transportstrategien, bliver indbudt. 

Udbudsmaterialet vil indeholde en detaljeret beskrivelse af jeres serviceniveau og eventuelle alternativer således, at de bedst mulige tilbud indhentes.

Analysefasen

Vi foretager en kvalitativ analyse af de indkomne tilbud med vægt på overholdelse af serviceniveau og konkurrencedygtighed.

Forhandlingsfasen

Når I vælger en fremtidig leverandør til at varetage jeres eksterne logistikopgaver, er ikke kun serviceniveau og konkurrencedygtighed vigtige parametre. Også kemien mellem de ansvarlige på transportsælgers og -købers side er væsentlig. 

I forhandlingsfasen bruger vi energien på at sikre, at alle disse forhold er til stede, og at man gensidigt har en tro på, at en samarbejdsaftale medfører et vedvarende kunde- og leverandørforhold.

Implementeringsfasen

Når vi har fortaget analysearbejdet, sørger vi for at implementere logistikplanen. Implementeringsfasen bruges til at sikre en fælles forståelse for projektet, og at de aftalte elementer i samarbejdsaftalen overholdes.

​Kontakt os

​Logistik Konsulenten ApS

Peters Ankersborg

Kokbjerg 14

​DK- 6000 Kolding

CVR: 35868593

Telefon: 7533 6115

Mobil: 2826 2127

E-mail: pa@logistikkonsulenten.dk